Copyright

Veškeré zdrojové kódy, grafické soubory a texty na webu www.milankulhanek.cz a jejich části jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora.

Autorem tohoto webu je Milan Kulhánek . Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, včetně práva udělit svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do svého díla.