Jsem Milan Kulhánek,
učitel a průvodce cestovního ruchu

Proč učím?

Řekl to za mě Evan Hunter v knize „Džungle před tabulí":

„Chtěl učit. Upřímně si to přál. Nešlo mu o jistotu platu, o dva měsíce prázdnin, o krátkou pracovní dobu. Chtěl prostě učit a považoval kantořinu za řemeslo, které má svou cenu. Považoval ji vlastně za nejcennější práci vůbec. Nedělal si žádné iluze o svých vlastních předpokladech. Neuměl kreslit ani psát, neskládal, nesochařil, nedokázal se pustit do hlubokého filozofování nebo navrhovat mrakodrapy. Žádným tvůrčím způsobem nedokázal obohatit svět a byl tím nemálo zklamán, až si jednou uvědomil, jak velkým tvůrcem se může stát, bude-li učit. Tady se daly formovat povahy jako z hlíny, tady bylo možno vykreslit velké myšlenky, tady se tvořivě přitesávaly životy. Strávit svůj vyměřený čas tady na zemi jako pokladník v bance nebo pojišťovací agent by se bylo zdálo hříšným plýtváním ..."

John Schlatter

"Jsem učitel ... během jediného dne musím být hercem, přítelem, sestrou a lékařem, trenérem, hledačem ztracených předmětů, peněžním ústavem, taxikářem, psychologem, náhradním rodičem, obchodníkem, politikem a obráncem víry. Nehledě na všechny mapy, tabulky, vzorce, slovesa, příběhy a knihy opravdu nemám co učit, protože mí žáci se ve skutečnosti potřebují naučit jen sami sobě a poznat, že na to, aby člověk poznal, kdo je, potřebuje celý svět. Jsem nejšťastnější ze všech, kdo pracují."

Proč cestuji?

René Descartes

"Je dobré vědět něco o mravech rozličných národů, abychom zdravěji posuzovali své a abychom se nedomnívali, že všechno, co je proti našim zvykům, je směšné a nerozumné, což činí obvykle ti, kteří nic neviděli."

Mark Twain

"Cestování má fatální důsledky pro předsudky, zaslepený fanatismus a omezenost. K tolerantním, prospěšným a laskavým názorům nelze dojít vegetováním v jediném koutečku ZEMĚ."